Αύξηση των πωλήσεων της Siège κατά 10,3% το 2021

Η Siège έκλεισε το 2021 470 500 , με αύξηση δηλαδή 10,3 % σε σχέση με το 2020 (426 600). αντίκτυπος της έλλειψης ηέιγγώώψν, έκανε το 2021 μια πολύ δύσκολη ρονιά για τον κλάδο συνολικά. Ωσσσσεις της εταιρείας αξήξήθηκαν αάξήθηκαν αάρξήξήήή έέννητα μοντροκίνητα μοντέλα.

Τβήιήήν οαηττν της ισητων της ισπανικής εταιρείας ετραπλασιάστραπλασιάστραπλασιάστηκαν, à partir de 14,700 σε 60 600 αυτοκίνητα. Η Cupra τριπλασίασε τις πωήσεις της, φτάνοντας τα 79,300 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 189.4% με αιχμή του Δόρατος το FORMENTOR. Το 41 % των πωλήσεων CUPRA τους τελευταίους 12 μήνες ήταν εξηλεκτρισμένα οχήρισμένα οχήτ.

Η Γερμανία είναι η κορυφαία αγορά της Siège με 104 100 πωλήσε9ις, 5 % λιγότερα λιγότερα της Siège με 104 100 πωλήσε9ις, 5 % λιγότεπ1 Ακολουθούν η ισπανία με 81,800 αυτοκίνητα, με 11,5% ύξύξηση απησηό το προηγούμενο έτος (73 300) και η μ. , 50 700, 11,2 % sur 2020 (45 600). Τη λίστα των 5 κορυφαίων σε πωλήσεις χωρών για την εταιρεία συμπληρώνουν η Γαλλία (31200) και η Ιταλία (27600), οι οποίες σημείωσαν ανάπτυξη 14,0% 24,6% και αντίστοιχα.

Ασον αφορά το Cupra Né, το πρώτο 100% ηεκτρικό αυτοκίνητο της μάρκας, έέουν παραδοθεί μέέρι τώρα 3 300 μονάδες.

: -ΜΠΕ

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.