Η Γαλλία κατέγραψε για πρώτη φορά πάνω από 100 000 κρούσματα σε 24 ώρες

Για πρώτη φοράή την αρήή της πανδημίας η ρασε τα 100 000 νέα κρούσματα κορωνοϊού μέσα σε 24 ώρες.

Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα 104 611 νέες μολύνσεις. Στις 4 Δεκεμβρίου ο ημερήσιος απολογισμός ξεπέρασε τα 50.000 κρούσματα, κάτι που σημαίνει ότι αυτός διπλασιάστηκε μέσα σε τρεις εβδομάδες, καθώς εξαπλώνεται η μετάλλαξη Όμικρον.

Επίσηκε κατάξήξήξήςςςςςςςςςςςςςςςςςςδδδδδδδδδδδδδδδδδες εεετύονται σεύονται σεύονται σεύονται σεύονται σεύονται σεύύονται σε ονται σε ύονται σε ύονται σε ονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ποέέέεται πλέον σε 3.282. Τογνέέέςςςςς ττη γαλλία ατη γαλία ατοοοοςέ αηό ττήήήαααςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς

Τη δευτέρα η έέρνηση αναμένεται να επανεξετάσει την κατάσταση και τα που είναι σε ισύύύ. .

Σε τοπικό επίπεδο κάποια αυστηρότερα μέτρα, όπως στη Σαβοΐα που επέβαλε χρήση μάσκας για όλα των συγκεντρώνονται περισσότεροι από 10 άνθρωποι, όπως σε αγορές, αίθουσες θεαμάτων και αλλού.

Η χρήση μάσννννσσσσσσήτττ ίί νχχττ τρίί ννχττ τρίί ννχττ τρίί ννχχττ ταίίώνννχττ σαπίώών ,χττξ λε-μπεν και αλμπερτβίλ αθώς και αθώς και στα χιονοδρομικά κέντρα.

Στη γαλλία έέουν εμβολιαστεί πλήρως 51,606,171 – 76 76.5% του πληθυσμού, ενώ 21,947.185 άνρρπποι άέουν κναμνηστική δόση του εμβολίου.

πληροφορίες από ΑΠΕ/ AFP, Reuters

Ακολουήήστε το LiFO.gr Google Actualités μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

LiFO, στο

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.