Η Lidl Ελλάς προσφέρει 108 000 ευρώ στον Οργανισμό « Το Χαμόγελο του…

Από τις 20 Δεκεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, το αργότερο έως 2 Ιανουαρίου, με κάθε αγορά μίας συσκευασίας Favorina « Βασιλόπιτα με φλουρί », αξίας ευρώ 1,99, η Lidl Ελλάς προσέφερε 0,70 € στον Οργανισμό « Το Χαμόγελο de Παιδιού » . Συνολικά συγκεντρώθηκε το ποσό των 108000 ευρώ, με το οποίο θα καλυφθεί το κόστος λειτουργίας του Σπιτιού Ημερήσιας Φροντίδας του Οργανισμού στην Εύβοια.

Με την πρωτοβουλία « Σπίτια Ημερήσιας Φροντίδας », το « Χαμόγελο του Παιδιού » επιδιώκει, από το 2005, να παρέχει την απαραίτητη σε οποίων οι προβλήματα στη τους. δυσκολίες αυτές οφείλονται είτε σε κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, είτε σε προβλήματα επιτρέπουν στους καλύψουν τις βασικές ανάγκες των παιδιών τους. μέλημα όλων μέσα από αυτή την, είναι να υποστηριχθούν τα παιδιά κατ » επέκταση οι οικογένειές τους, με σκοπό να καταστούν λειτουργικές να ομαλή και υγιή ανάπτυξη των μελών τους.

Οργανισμός λειτουργεί παππεδο τρία σπίτια φροντίδας φροντίδας φροντίδας φροντίδας φρψψ έέρα κάλψη των βιοτικών εκπαίδευση καίδευση καίδευση και τουσς.

Η Lidl Ελλάς, πιστή στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας ακολουθεί, αποδεικνύει για ακόμη φορά πράξεις, η στήριξη συνανθρώπων μας και ιδιαίτερα των παιδιών, αποτελεί γι » αυτήν προτεραιότητα.

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.