Νέο talent show αναμένεται στον Alpha

Δυναμικό «παώώών» καχαγγγα σχεαζγζα σχεδιζζει να δώσει δεύτερο μισό δεύτερο μισό της σεζζν, με ποικιλία από σόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο Εκτός από το «Chart show: Le compte à rebours», που αναμένεται να βγει στον αέρα στα τέλη Φεβρουαρίου με παρουσιάστρια την Βανδή, κανάλι έχει δικαιώματα talent show, που φιγουράρει πρώτο λίστα για να βγει στον αέρα τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το «Tous ensemble» του BBC, που ξεκίνησε να το 2018. Κύριο χαρακτηριστικό του εν λόγω είναι ότι η κριτική δεν είναι τέσσερα άτομα, αλλά … εκατό.

Το πάνελ των «100», όπως λέγεται, αποτελούν ειδικοί, μεταξύ των οποίων συνθέτες, στιχουργοί και τραγουδιστές από όλο φάσμα της μουσικής παραγωγής, ενώ οι διαγωνιζόμενοι είναι σόλο τραγουδιστές και γκρουπ στα αρχικά που αναζητούν διέξοδο στο ευρύ κοινό. Ο alpha βρίσκεται σεις με τον νίκοοβ ,αοος θα αναλάβει την παρουσίαση αλλά και την παραγωγή το «Star croissant».

Στην περίπτωση του «Tous ensemble», δεν θα υπάρχει η κλασική επιτροπή των 4 ατόμων, αλλά ο παρουσιαστής θα βρεθεί «απέναντι» από τα … κουτάκια των 100. Επειδή ο αριθμός είναι πολύ μεγάλος και καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική την παραγωγή του του σόου, γίνονται σζζητήσεις με την εταιρεία διανομής του φορτ, ώστε να υπάρξει παραλλαγή με τον … μισό αριθμό κριτών. Η απόφαση του alpha για την oοριστική επιλογή του σοου θα έέέωως έέέέέοοοςςςς έέέέέοοως ς έέέέέοςς ς έέέςςςςςςςςς ςέέςςςςςςςςς ς

Παράλληλα, παραμένει τα σέέδια του alpha και το «The Secret Song», το οοοοοοοο ζζζαζααααααααγγγζζζζαααα ζγζζζζζαζ ζζζζζζαα ζζζζζααα ζζζζζαα Το σόου που «στήνει» εκπλήξεις σε επώνυμα πρόσωπα, βασισμένες στο μυστικό τους τραγούδι, δεν έχει εβδομαδιαία παρουσία, événement ως show με μερικά σπέσιαλ επεισόδια. Το πιθανότερο είναι το «Scorce Song» να βγει με ένα ήήύύ εέέςςςςςςύύςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςννννςςςςςςνννν

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.