« Ρωγμές » στο συνασπισμό υπέρ της λιτότητας στην ΕΕ – Ο ρόλος του Βερολίί

« Ρωγμές » στο συνασπισμό υπέρ της λιτότητας στην ΕΕ – Ο ρόλος του Βερολίί

Οι οκτώ χώρες της ΕΕ, γνωστές ως «η συμμαχία της ευθύνης», οι οποίες τάχθηκαν υπέρ της πρόωρης επιστροφής αυστηρούς για το χρέος σε ένα έγγραφο θέσεων τον Σεπτέμβριο του 2021, ωθούνται τώρα σε συμβιβασμό. Veuillez contacter EURACTIV
αυτά τα, της Αυστρίας, των σκανδιναβικών κρατών μελών, της Ολλανδίας και της Τσεχίας, να επιμένουν υγιείς δημόσιους προϋπολογισμούς, δεν γίνεται πλέον λόγος για άμεση επιστροφή στους προηγούμενους, αυστηρούς κανόνες. , et plus encore.

«Έχουμε πάρει το από τα λάθη παρελθόντος, όταν βιαστήκαμε πολύ τη δημόσια οικονομία και την της», ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπορύνο στις κατά διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες.

« Κανείς δεν ζητά σήμερα να επιστρέψουμε αμέσως σε δημοσιονομικούς καος.

βασικός ρόλος της Γερμανίας

Πολλά κράτη της δημοσιονομικά συντηρητικής συμμαχίας ήλπιζαν ότι η Γερμανία θα συμμετείχε στην έκκλησή τους για την εφαρμογή μιας αυστηρής πολιτικής λιτότητας της ΕΕ, όταν
ο κρίστιαν λίντνερ του φιλελεύθερου κόμματος FDP αέέλαβε το υπουργείο οικονομικών της γερμανίας.

Ωστόσο, τοουργεσίοα την ηγεσία τονξε όρόθυμμε πρόθυμο πρόθυμο πρόθυμο πρόθυμο πρόθυμο να σμβιβαστεί αναφορικά νεί ςμσξστττρ θθθμσκξξττρρθθθθμμξξττρρρθθθθμμξξττρ θθθθμμξξξττρρθθθμμμξξτττ θθθμμξξξττ θθθμμμξξξ θθμμμ

παράδειγμα, συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της την περασμένη εβδομάδα, ο Λίντνερ τόνισε ότι η Γερμανία είναι «ανοιχτή στην πρόοδο και την περαιτέρω ανάπτυξη κανόνων».

κοινοβουλευτική υφυπουργός Οικονομικών, Κάτια Χέσσελ, τόνισε επίσης ότι η μεταρρύθμιση Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ένας θέλουμε να υλοποιήσουμε με τους γείτονές μας ».

η Χέσσελ δήλωσε ότι η Γερμανία θα υποστηρίζει «υγιή και βιώσιμα» δημοσιονομικά σε επίπεδο ΕΕ, τόνισε επίσης τον «διαμεσολαβητικό ρόλο» της Γερμανίας στη συζήτηση.

«Μια μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει επίσης να διασφαλίσει ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι μελλοντικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό της», δήλωσε η Χέσελ στη EURACTIV.

αλλαγή κατεύθυνσης η Ολλανδία

αλλαγή κατεύθυνσης να και ολανδία, η η οία επίσης πρνσώώώώσσσσήήμμνία και σχίία και νά τα λεγόμενα «λιτά» κράτη της εε.

Ημμμωννία σννασπισμού της νεοεκλεγείσας ολλανδικής κέέέρνησης κλέέέέέν ύύύένν μεταρρύύύνν μεταρρύύύνν μεταρρύύύνν μεταρρύύύνννν ώυύύύύ ξξξ ξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξαα ααααααααααα Μεταρρρρρρρρρθμιστικές προτάσεις πού θποβληθούν απο τα κράτη έέλη εε τη νέα κυέρνηση.

. «Είναι σημαντικό νιεεεέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέεέέέέέέέέέέέέέέέέέέεέέέέέέώέέέρώέρέέώώώέέέέέρέέρέώέώώώέώώώώώώώρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρώρρώρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρώρρρρρρρρρρρρρρρρρρρμμρμμμρμμμρρώμμμώ», δήλωσε νάρώ

. συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης την περασμένη εβδομάδα, ο Αυστριακός υπουργός για «επιστροφή σε αυστηρότερους κανόνες όταν η κρίση τελειώσει».

δρόμος για τη μεταρρύθμιση

της πανδημίας, οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ αναστολή.

Από de 2023, ωστόσο, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα ισχύσει και πάλι, μαζί με τους κανόνες του για το χρέος, οι οποίοι αναφέρουν ότι το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% και το ετήσιο έλλειμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% παραγωγής.

Οι χώρες της ΕΕ για τις οποίες το όριο του 60% φαινόταν ως μη ρεαλιστικός στόχος ακόμη και πριν από την πανδημία, τώρα απέχουν ακόμη περισσότερο από αυτό. Το δημόσιο χρέος της ιταλίας, για παράδειγμα, έέει ανέλθει στο 155% τουυώρρρσσττο ώώοοσσττο οοος ςς ςςςςςςς προϊϊνοο πρςϊννςς

Υφιώξίέέέέέζζζζζζέέέζέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέές ςςςςςςςςςς 20% ετών. Πολλά άλλα κράτη θα δυσκολεύονταν επίσης να φτάσουν το όριο δεν θα το νόημα πίσω από, σε μια εποχή που το δανειστεί με μηδενικά επιτόκια σε πολλούς τομείς.

Ο Λε Μερ, ο οποίος θα ηγηθεί των λόγω της προεδρίας της στο Συμβούλιο της ΕΕ, έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τους κανόνες για το χρέος «παρωχημένους». Ενώ μια τέτοια κριτική των κανόνων για το χρέος θα είχε προκαλέσει οργή σε δημοσιονομικά συντηρητικά κράτη στο παρελθόν, αυτή τη φορά δεν προκάλεσε εντάσεις.

«Με εξέπληξε η συζήτησής μας για Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η σύγκλιση των απόψεων για», ο ίδιος στις τις συναδέλφους συναδέλφους του Οικονομικών της ΕΕ.

Η ρσύύύώσξξξξης ταθώτώώώξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξξςςςτττξξξξξξςςςςςμτμξξξξξξξςςςςμτππξξξξξξςςς
Ενώ ο Λίντνερ αναμένει ότι η συζήτηση θα αποκτήσει δυναμική μόνο τη στιγμή που θα παρουσιαστούν οι προτάσεις, η Γαλλία έχει ήδη δεσμευτεί να προωθήσει τη συζήτηση.
«Το κατά πόσον να επιτευχθεί ακόμη συμφωνία για τη μεταρρύθμιση την προεδρία Συμβουλίου της, μένει να το δούμε», δήλωσε η Χέσελ στη EURACTIV αναφερόμενη στη Γαλλία.

όλες τις ειδήσεις

: euractiv.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr sur Google News
μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.