Σάβας ιακωββδης: « η κύπρος τι να αναμένει από τη γροεδρία τοοεεεπαϊϊϊϊούύύύμμμμϊϊού σμβουλού σμβουλού σμβουλίού; »

Η γαλλική ξξξξττήή στην τική στην της μεσογείου στηρζζεται σε τρεις ευδιάκριτους ξξονες. , στα στρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα της Γαλλίας που προς την Αφρική, τη λεκάνη και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, χωρίς να αναφερθούμε στα υπερπόντεια συμφέροντά της.

, στην προβολή της γαλλίας ωςςςςτττερων ισχυρτερων ιώυυρν στη εξελξξξεων και ανακατανομής ισύύύος. , στην υποστήριξη χωρών χωρών χου σμπορεύονται, ενισύύύουονται μδια σμέέροντα μαζζ της.

. αποώώρηση της καγκελαρίου μέέεσσαέέεεεεή εέωστρέφεια εδωσστρέφεια έδωσστρέφειαστο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης), να προσδιορίσει τις στοχεύσεις της στο πλαίσιο της ερρσσσσϊής ένωσης και ευρύτερα.

  • Ο Μακρόν φιλοδοξεί να ηγηθεί της Ευρώπης και να εμπλακεί πιο ενεργά στις υποθέσεις χωρών της Αφρικής (επιχείρηση Σαχέλ) και της Μεσογείου-Μέσης Ανατολής. Και να Ανασυστήσει la grandeur de la France.

σε αυτήν την προοπτική οι δράσεις Παρισιού στη Λιβύη, στον Λίβανο καθώς και η σφυρηλάτηση ισχυρών και συνεργασιών με την Ελλάδα, την Κύπρο, τα Ην. Εμιράτα, Αίγυπτο.

, η γαλλία αντιπαρατάχθθθθθθθθθθθααααοαοαθθθ αέέροοαθθθ Μεσόγειο και στην κυπριακή αοζ, με σθεναρή υποστήριξη τποστήριξη τποστήριξη τποστήριξη τποστήριξη των ήήξξξών-κυπρικών-κυπριακών θέσεων. Τονντικούς δεσντικούς δεσμούς του με την ελλδα με αλληνω

  • διπλωματικές, πολιτικές, ομνντικές ααένντικές καέσεις της μέέσεις της με ττώύύύύύ πρττοφανή άρτοφανή άνττοαθθή άνττοαθθήή άν θθθθή Σε συνέντευξή της στον «Φιλελεύθερο» (01/01/2022), με αφορμή την ανάληψη της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ΕΕ, η πρέσβης της Γαλλίας στη Λευκωσία, Σαλίν Γκρενέ-Καταλάνο, υπογράμμισε πως, « η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ θα είναι βασική προτεραιότητά μας ».

να πως « η λογική της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης πρέπει να ισχύει πλήρως » και ότι «Κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να μένει μόνο του όταν απειλείται, όταν για αγνοούνται τα νόμιμα δικαιώματά του, που απορρέουν από το Δίκαιο της Θάλασσας». μήνυμα προς Τουρκία.

Μπορεί κάποιος να αναφωνήσει αριέντως και με ενθουσιασμό: «ελάς-κύπρος-γαλλία, σμαχία». να αναμένει ,, η προς από τον μακρόν, τροσεήή απρύσεή απύύλοή αύύει προς εκλογές;

  • . από τη Γαλλία, άλλοι ισχυροί δρώντες ενεργούν, ή αντιπαρατάσσονται. ΗΠΑ, την αποστασιοποίησή τους από τη Μέση Ανατολή, προεδρίας Ομπάαα κ λόγοι είναι κατανοητοί.

Ρωσία έχει αγκιστρωθεί στη Συρία με ναυτικές και βάσεις. Αφισβητεί ανοικτά τονοικτά τον ρόλο της δύσης στην περήήή παι ήήήήήσσαανήήήήνσναανήή εηναι ρκία είναι τύπημα στο νατο. Κίνα, , περισσότερο στη ήπειρο. .

Και, φυσικά, είναι η Τουρκία του Ερντογάν, ο οποίος φιλοδοξεί να αναδειχθεί και χαλίφη του μουσουλμανικού, με την προσδοκία να κατακτήσει μια θέση των περιφερειακών και μεγάλων δυνάμεων.

  • Γι’ββοο κππύβλο αππριακή αοζ, στη σρία, μτη λιβύη, με δραστήρια εμπλοκή στην αφρική.

Ηέρττύος επνεττύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύςςςςςύύύςύύύςύύύύύύύύύύςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς «ένας μοχλός του Αρχιμήδη». Δηλαδή να εκδηλώσει ισύύύύζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζιζζζζιιιζιιιιιιιζιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι) «Να εκφράσσστ εεεεεε σσσζζζζιε σσζζζζττ σσζζζζαρρ σζζζζζιρρροέζζζζιιρρσσζζζζζιρρ σζζζζζιιμρσέζζζζιρρρ έζζζζιιμμ έζζζζιιμμέέζζζζιιμμέέέζζζυιμμ έέζζζζιμμμέέζζζζιμμμέέέζζζυιμμμέέζζζζιμμμέέζζζζιιμμέέζζζζιμμρέέζζζζιιρρέέζζζζιμρρρέζζζζιιρρρέέζζζζιρρρρέζζζζζιρρρρζζζ.

Ιδιαίτερα σήμερα ,, εξαιτίας της αντιπαράθθθθ—-ύύύαααα-ύύύύααα ύύύύαααα ύύύύύαααααρρςςςςςςςςςςςςς πόλεμος είναι γεγονός.

  • περ. 19/11/2022, απεενππποήσσσσσσσε τουςνύοοοσσσσε τους στόχους τους στόχους της γλχχους προεδρίας της εε. με έμφαση ότι η Ευρώπη, την οποία η Γαλλία υπερασπίζεται, στηρίζεται στηρίζεται στηρίζεται : , και ειρήνης.

να επιτευχθούν απαιτείται όπως «Η Ευρώπη εξοπλιστεί από δυσπιστία έναντι των δυνάμεων αλλά για να εξασφαλίσει ανεξαρτησία της σε έναν κόσμο, να μην υποστεί επιλογές άλλων, για να είναι ελεύθερη. Πρώτα απ ‘λα με τον έλεγχο των συνόρων διάνρων διά ρων διανρβνααα ιής ταεείας επεμβάσεως ».

  • Πρόεδρος Μακρόν επέμεινε έντονα στη μίας νέας ευρωπαϊκής τάξης συλλογικής ασφαλείας και σταθερότητας του επανεξοπλισμού της Ευρώπης «Ως δύναμης ειρήνης ισορροπίας, να τη μοιραστούμε μεχςςςςςςςςςςςςύύύύύύύμμμμύύύύύύςμμμμύύύύύύςςμ ττοχούύύύνςμμμλύύύύύςςςς λύύύύύςςςς λλύύύύύςςς λλύαύύύύςςς λλαύύύύςςς λαααύύύςςςςλααα».

Γάλλος Πρόεδρος διατύπωσε ένα εντυπωσιακό όραμα για την Ευρώπη. θα είναι εύκολη η του αν ληφθούν υπόψη ενδοευρωπαϊκές αμφισβητήσεις και συμμαχικές υποσκάψεις.

>Το μήνυμα για τη μικρή Κυπριακή Δημοκρατία ευκκππώς να είναι ομοτράπεζος των μεγάλζν αλλά με αξιοπιστία ,, σένέπεια και αταλάντευτη διεκδίκηση των συμφεεετνντων και των δικαίων μας.

* Πρώην αρχισντάκτης-διευθυντής, αρθρογράφος-αναλυτής στην κυτπριακή εφημερίδα « η σημερινή ». ΜΑ στις Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Λευκωσίας- Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Δημοσιογραφίας της Lille – Université Catholique de Lille – France

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *