Η ππντττααααςς τομς τονςς τομείς τομείς δραστηριοποίησης του. Από τη δυναμική της κρουαζιέρας, με ολοκληρωμένη διαχείριση και εξυπηρέτηση μεγάλων κρουαζιερόπλοιων και ανεφοδιασμού με πόρους που καλύπτονται σχεδόν μέχρι και τη δραστηριότητα διαχείρισης , η οποία έχει αναβαθμίσει συνολικά τον ρόλο της Ελλάδας στο εμπόριο με το Λιμάνι ήδη να κόμβους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη .

Αυτό είναι το αποτέλεσμα της μεγάλης κλίμακας επενδύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από τον Όμιλο νέα διοίκηση του ΟΛΠ , ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη ένας μεγάλος αριθμός έργων που υλοποιούνται με γρήγορους ρυθμούς στη βάση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου και μιας προσέγγισης ολιστικής συνολική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του μεγαλύτερου Λιμένα χώρας.

Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια ο Πειραιάς κατάφερε να γίνει πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο, όσον αφορά στη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων και πλέον βρίσκεται στην 26η θέση παγκοσμίως από την 93η θέση που βρισκόταν το 2010. Ταυτόχρονα, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά λιμάνια, το οποίο συνδυάζει πολλές Δραστηριότητες όππςςύ κρουαζιέρας, επιβατηγών-oοηματηγών-oοηματηωώγών και oοχημάτων, έέοντας σημαντική σηνεισφορά στνεισφορά στην οικονομία και βιομηχανία.

Ωστόσο, η απευθείας συνεισφορά της COSCO Shipping τοπική οικονομία είναι ακόμα μεγαλύτερη, με δεδομένες τις μεγάλες ανεφοδιασμού του της στόλου που καταφθάνει στο Λιμάνι του Πειραιά. , απ το 2010 καταπλέουν κχεδόν χρόνο σχεδόν 4000 καράβια, εκ των οπωων ορύύγκες προφανώς καλύπτονται κόύύοοοοώώώώιι ήήήήώή τοπική αγορά. Αξξζει να σημειωθεί ότι η Cosco Shipping το 2020 κατχεε το 37% το οοοο των υπηρεσιών διαχείρισης διαχείρισης διαχείρισης διαχείρισης διαχείρισης διαχείρισης διαχείρισης επχείρισης εμπορείμσσς οπμμμμμωννοοοκμμμμννννοοομμμμωννννοοοιωωμων στο λιραιά. Συνολικά, η συγκεκριμένη δραστηριότητα στον Πειραιά κατέγραψε εντυπωσιακή ανάπτυξη, με τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης τα τελευταία 10 χρόνια να διαμορφώνεται στο 17%, ενώ ο αριθμός τους συνολικά να ξεπερνά τα 7,2 εκατομμύρια TUE ετησίως.

Συνννκέέέέςςςςςςςςςςςςςμ εξεπύύήήςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς Επιπλέον, ο Όμιλος έχει προσφέρει περισσότερες από 3000 άμεσες θέσεις εργασίας στην τοπική κοινωνία και πάνω από 10000 θέσεις εργασίας σε σχετικές υπηρεσίες, συνεισφέροντας 1,4 δισεκατομμύρια σε φόρους, δασμούς και κοινωνικές εισφορές, ενώ η συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας το έτος 2020 ήταν με το 0,78 %.

όραμα για έναν Πράσινο Λιμένα Πειραιώς

Όλοι ωστόσο στον ΟΛΠ γνωρίζουν καλά ωστόσο πως η εκθετική ανάπτυξή του θα είναι μόνο όταν συνδέεται με τη της πράσινης ανάπτυξης, η οποία αποτελεί κύρια στρατηγική προτεραιότητα. Εντός αυτού του πλαισίου ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα προληπτικά και διορθωτικά μέτρα που απαιτούνται με στόχο να δρα ως καινοτομίας και περιβαλλοντικών επιδόσεων στη βιομηχανία λιμένων και ασπάζεται τη φιλοδοξία της Ευρώπης να γίνει η πρώτη περιοχή με μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών ως το ρόλο , η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να πραγματοποιηθεί.

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στο πλαίσιο της δέσμευσής του για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη λειτουργία του Λιμένα ως πρότυπο για το το παγκόσμιο Συνέδριο Ελλάδα , στο οποίο διαχρονικά συμμετέχουν όλοι οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων της λιμενικής κοινότητας θέματα γύρω από βιώσιμη ανάπτυξη και τις βέλτιστες πρακτικές που απαιτούνται για εφαρμογή των κρίσιμων αλλαγών, οι οποίες στη μείωση στην αύξηση ευαισθητοποίησης, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και αποφάσεις.

Ο οργανισμός κατέχει τον τίτλο του « ECO PORT » που παρέχεται από το κορυφαίο Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκτυο και έχει αποδεδειγμένα υιοθετήσει και υλοποιεί μια σειρά από πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2 μέσω της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και μεριμνά για σωστή απορριμμάτων , παράλληλα με τη μείωση του θορύβου και τη διατήρηση της των νερών του Λιμένα μέλος του Δικτύου EcoPorts ετοιμάζει μια ετήσια αναφορά « αυτοδιάγνωσης » για την ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, σχετικά με τη διαχείριση των κρίσιμων περιβαλλοντικών ζητημάτων στον Λιμένα . Επιπλέον, εφαρμόζει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση περιβαλλοντικής διαχείρισης , πιστοποιημένη από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Λιμένων (Port de l’ environnement , Revue du système – PRESS), ενώ έχει ήδη γίνει το 2016 λειτουργεί έναν φωτοβολταϊκό σταθμό 430 kWc, παράγοντας ενέργεια από ηλιακά πάνελ.

Επίσης, παράλληλα με τον τίτλο « ECO PORT », που παρέχεται από το κορυφαίο Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό δίκτυο, ο Λιμένας Πειραιώς πολλές περιβαλλοντικές, επιπλέον της ενεργής συνεισφοράς του σε μια σειρά Ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών έργων και πρωτοβουλιών , στηρίζοντας έτσι το όραμα της εταιρείας για έναν Λιμένα Πειραιώς .

αποτύπωμα κοινωνία

πως η που καταβάλλεται από για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Λιμένα έχει όταν με τη στον, ο Οργανισμός παρέχει συστηματική υποστήριξη προς πολίτες και τις τοπικές κοινωνίες. ετήσια βάση εφαρμόζει ένα συνεχές πρόγραμμα στήριξης και ευάλωτων, της φτώχειας και ενίσχυσης του αθλητισμού, ενώ βοηθά τη νέα γενιά στην εκπαίδευσή της και σε άλλες σημαντικές δραστηριότητες.

Αποδεδειγμένα, τοσνσήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήαααααααααααααςαααααααςςςςςςςςςςςςςςςς τσς

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *