2022

στόχους για το 2022 θέτουν οι επιχειρήσεις παγκοσμίως αξιοποιώντας νέες και υπάρχουσες τεχνολογίες για να δημιουργήσουν ασυναγώνιστες εμπειρίες για τους πελάτες τους. Στο πλαίσιο ατό η Paige O’Neill, γενική διευθύντρια μάρκετινγκ ζζζζζ νςςνννννννννννννννννννννννννννννννννννν τηταέοσσσσνν τητανοωσσσνν την εμπειρία καταναλωσσσνή καταναλωωσσή κια το 2022.

Η ποιοτική εμπειρία πελατών παραμένει έμένει σημαντικός παι διατήρησης πελατών. Σύμφωνα με τις κυριότερες τάσεις για το 2022, το υβριδικό μοντέλο αγορών ενισχύεται, marketing οι πρέπει να καλλιεργήσουν περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, οι εξατομικευμένες εμπειρίες θα αποτρέψουν τους καταναλωτές από το να εγκαταλείπουν τις αγορές τους, η εξατομίκευση ελκυστικού περιεχομένου θα είναι το επίπεδο στις προσωποποιημένες υπηρεσίες, ενώ αναμένεται και στροφή στην επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα. Πιο αναλυτικά πέντε τάσεις πο σσσσνν την εμπειρία καταναλωωτή για το 2022 ,:

1. υβρίδιο ήρθε για να μείνει

Pour 2022, επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα διευρύνουν τις επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες που προωθούν τις ηλεκτρονικές αγορές, την παραλαβή από το κατάστημα (bopis) ή την ολοκλήρωση των αγορών μέσω της υπηρεσίας click & collect. τούύπζζζζές εφοδιαστικής εφσίδττωσς αλυσίδττωσή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών δεν πρόκειται να επιτευχθεί αρκετά σύντά σύντά.

Σχεδόν οι μισές από τις 400 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που συμμετείχαν στην έρευνα Sitecore για τις χριστουγεννιάτικες αγορές 2021, δήλωσαν ότι αυτή η φετινή εορταστική περίοδος ευκαιρία να την αξία των φυσικών καταστημάτων τους – η πρόκληση προσαρμογής δεν ήταν ποτέ πιο σαφής. καταναλωτές αναμένουν εξατομικευμένες, εμπειρίες αγορών.

2.

καταναλωτές Δεν είναι υποχρεωμένοι δίνουν τα ροσωπικά δεδομένα τους στις επιχειρήσεις. καθώς ευαισθητοποιούνται και περισσότερο ως προς την προστασία των προσωπικών, οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν στους αναλάβουν την τρόπου τον οποίο συλλέγονται, αποθηκεύονται και αξιοποιούνται οι. Toutes les marques Η τεχνολογία πρέπει καταγράφει, να ενοποιεί και να ενεργοποιεί στρατηγικές που μάρκετινγκ σε εξατομικευμένες με βάση τις μοναδικές επιθυμίες και ανάγκες κάθε πελάτη. Φυσικά, χωρίς les cookies τρίτων ή άλλες κρυφές πηγές δεδομένων, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προβάλλουν μια πειστική επιχειρηματολογία – και να είναι έτοιμοι να παρέχουν πραγματική αξία – για πρόσβαση σε δεδομένα που σχετίζονται με τις προτιμήσεις του πελάτη όπως παλαιότερες αγορές, les marques de αγαπημένα, χρωματικές προτιμήσεις μεγέθη. Για παράδειγμα, μια πελάτισσα επιτρέψει eshop να αποθηκεύσει το μέγεθος παπουτσιού της και τα αγαπημένα της marques, θα πρέπει να περιμένει ότι θα λάβει κωδικό έκπτωσης στα της και ένα email κάθε φορά που τα αγαπημένα της Louboutin είναι σε έκπτωση. πελάτισσα λάβει άσετο διαφημιστικό υλκκκήήήαα ανταμοιται πρόκειται να δημιται να δημιται να δημιται να δημιται να δημιουργηθεί σέέση εμπιστοσηνης μπιστοσύνης μπιστοσύνης μπιστοσύνης μπιστοσύνης μπιστοσύνης μπιστοσύνης μπιστοσύνης μπ ρρύέέύύύς

3. εξατομικευμένες εμπειρίες θα αποτρέψουν τους πελάτες απ τιάττττέψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψψέέέέέέέέέέέέέέέέές τις

καθυστερήσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να οδηγήσουν σε απογοητευμένους καταναλωτές που αναζητούν άλλο κατάστημα, όταν το προϊόν που επιθυμούν δεν είναι διαθέσιμο. Τα sites marchands να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιώντας ιστορικό περιήγησης και αντιστοιχώντας πρότυπα τεχνητής νοημοσύνης για να προτείνουν το επόμενο καλύτερο διαθέσιμο προϊόν. με το είδος, να είναι ένα διαφορετικού χώώώππεεε ήήεεεεεεεήήήήεεεεεεεήήήήκεεεεεεεήήήήκεεεεεεεήήήήκεεεεεεεήήήήεεεεεεεεήήήήεεεεεεεήήήήήεεεεεεεεήήήήεεεεεεεεήήήήεεεεεεεεήή πήκκέεεεεεεεήήήκκεεεεεεεήή

, είναι καλύτερο για τη σέέση επιχείρησης επιχείρησης επιχείρησης επήωωτή ααόπήήωμ απ « πούμαστε, το προϊϊν δεν είναι διαθέσιμο ». .

4.

Νέα διαδραστικά κανάλια αναδύονται καθημερινά για να τροφοδοτήσουν την ακόρεστη όρεξη των καταναλωτών για ικανοποίηση και την επιθυμία που θέλουν και τον τρόπο τον οποίο θα το αποκτήσουν. ραγδαίες αλλαγές μετατρέπουν τα marques σε φορείς πρόβλεψης των αναγκών. Πρόκληση αποτελεί η συμμετοχή στη συζήτηση, καθώς οι καταναλωτές μπορούν να αποκλείσουν την επικοινωνία από marques που δεν τους αρέσουν ή τα οποία δεν θεωρούν σχετικά.

Ξ ξξοομμμέέέέέέέεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε τα Συνήθως, οι πελάτες βλέπουν το 3% του περιεχομένου που δημοσιεύει ένα feu. Ατοί καθορζζουν τι είναι υπερβολικά πολύ και τα προνοητικά Marques το συνειδητοποιούν. .

5.

Οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας (AR) – και εικονικής πραγματικότητας (VR) – που συνδέουν φυσικούς χώρους, πρόκειται να αυξηθούν, καθώς οι επιχειρήσεις βλέπουν την ευελιξία και την ευκολία που προσφέρουν. Σημειώνεται ότ έέέέπουν στώςήήτέένν νςςήήτνςςςςςςς ώέρους ττους τώρους τος προτού τα αγοράσού τα αγοράσούνν. Η Warby Parker στους αγοραστές γααλιών οράσεως να δοκιμζζζουντας μια κάμερα Web. . Οι αγοραστές που επισκέπτονται ένα φυσικό κατάστημα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα Smartphone τους για να σαρώσουν έναν κωδικό QR, προκειμένου να μάθουν αμέσως περισσότερες πληροφορίες, να δουν τα είδη που βρίσκονται σε και την ακριβή τους θέση στο κατάστημα , ακόμη και να « δοκιμάσουν » μια απόχρωση κραγιόν στην οθόνη του τηλεφώνου τους. Ηπαζγέέέέέέννννέέέέένννννττες ξπξξςτέέέέέννννντττττέέέέέέέτττττττέέέέέέέττττττέέέέέέέέέέ

:

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *