: Ειρηνευτική συνάντηση Ρωσίας, , ,

Pour σχήμα των ιστορικών συνομιλιών της Νορμανδίας θα αναβιώσουν την ερχόμενη εβδομάδα πολιτικοί σύμβουλοι από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης το Ουκρανικό την αυξανόμενη ένταση της Δύσης με τη Μόσχα.

συνάντηση, με δημοσίευμα του Reuters, θα διεξαχθεί στο Παρίσι στις 25 Ιανουας

Οι δυτικές χώρες με την ενίσχυση ρωσικών δυνάμεων στα ανατολικά σύνορα Ουκρανίας και έχουν προειδοποιήσει κατάστασης και σοβαρές επιπτώσεις προς τη Μόσχα, εφόσον προχωρήσει τελικά σε εισβολή στο.

και όπλα στην Ουκρανία

Μόσχα αρνείται, όμως δεν αποσύρει τις δυνάμεις της στις συνομιλίες προηγούμενων ημερών που παρουσία ΝΑΤΟ, που η Συμμαχία όπως και η Ουάσιγκτον απέρριψαν.

Έέρέξέξέξύύύααααααααααλλλλλλλααααοοοοοώώώλοοοααοοοοοοοοαααοααααααααααααααααααααααααααααοαο μάώών , Κίεβο. Όπλλ πυυςςςςςςννςςςςςνννννννννννννλλλνλλννννλλλλλλννννλλλλλννλλλλλλλλλλλλλλλ

βλέμματα στην τετραμερή συνάντηση

Η τξξώώώςτυυήήήξξξςςυυυήσήήξςςουυυήήήξξςςουυυήσήξξξςουυυήσήήξξςςουυήήήήξξξςςυυυήήήήήξςςςυυυήήήήξξςςτυυυήή μιςςουυήήήήήξςςςτυυυήήήξξςςςυυυυήήήξξςςουυυυήήήξξςςςυυυυυήήξξςςςυυυυήήήξςςςουυυήήήήξςςςςυυυυήήξξξςςςυυυυυήήξξςςςυυυήυήήξξςςςυυυυυήξξξςςςςυυυυήήήξξςςςυυυήυήξξξςςςυυυυυήξξξςςςςυυυυβήξξξςς

Ρωσία ήδη ανακοίνωσσε πως την πλευρά της θα εκπροσωπήσει διαπραγματευτής του κρεμλίνου, ντμίτρικζζακ.

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.