Ευρώπη «ανακαλύπτει» ξανά την Αφρική

Μισόώέλειψε τις αποικίες της, ευρώπη θέλει να επιστρέψει ετην αφρική. πρωτοβουλία μάλιστα μιας πρώην μεγάλης αποικιακής δύναμης, Γαλλίας. του Παρισιού δεν είναι η επιστροφή σε ένα επονείδιστο για την Ευρώπη την Ευρώπη. Αλλά με την ευκαιρία της γαλλικής προεδρίας στην ΕΕ είναι να οικοδομηθούν νέες σχέσεις συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης Αφρικής το εμπόριο και τις παρουσίας και της ολοένα αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στην τις .

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα στο συνδιάσκεψη οικονομικών και εμπορικών παραγόντων των δύο πλευρών για την προετοιμασία μιας ευρω-αφρικανικής συνόδου κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τις 17 και 18 Φεβρουαρίου. Παρίσι, που φιλοδοξεί η σύνοδος ΕΕ – Αφρικανικής Ενωσης να αποδειχθεί εν τέλει ιστορική, έχει θέσει μια σειρά προτεραιοτήτων και δράσεων για τον σκοπό αυτόν.

Δίαυλος

Πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της Zlecaf, της Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου, η οποία εγκαινιάστηκε πριν από ακριβώς έναν χρόνο (την 1η Ιανουαρίου 2021) και αριθμεί … 55 μέλη, καθώς μετέχουν όλα ανεξαιρέτως τα κυρίαρχα αφρικανικά κράτη, συμπεριλαμβανομένης και της Δυτικής Σαχάρας, η ανεξαρτησία της οποίας έχει αναγνωριστεί μόνο από 46 ξένες κυβερνήσεις (μόλις το 2020 οι ΗΠΑ αναγνώρισαν για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας την κυριαρχία του Μαρόκου στην περιοχή). εήήήξξ ετρατηγική γτρατηγική για τηγική για τη γαλλική προεδρία «μέσω της εύρυθμης τύνννςςς ςςςςςςοοοο ξηώώνει ξοξξργείο εξξξρικών τοξξρρρώώ τοξξρρρώώύ. Από το 2014 το 2020 οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Αφρική 74 74 εκατ. .

«Πολλά μένουν ακόμα γίνουν για να παγιωθεί να λειτουργήσει η σημαντική αυτή ζώνη, οποία έχουν αναγνωρίσει ακόμη παρά μόνο 34 ξένα κράτη» σημειώνει το Παρίσι.

Για να γίνει αντιληπτή η ευρωπαϊκή υστέρηση σε ό αφορά επενδύσεις επενδύσεις στην Αφρική , αρκεί να αναφερθεί ότι πρόσφατα η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων της Κίνας ανακοίνωσε ότι οι σινοαφρικανικές εμπορικές συναλλαγές το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 αυξήθηκαν κατά 27,4% σε σύγκριση με το δεκάμηνο το 2020, στα 1,34 . (209.7. ).

Τα τελωνεία

Η γαλλική προεδρία ότι θα ήθελε επίσης προωθήσει το σχέδιο μεταρρύθμισης του συστήματος των Γενικευμένων Δασμολογικών, που επιτρέπει αναπτυσσόμενη χώρα χαμηλούς ή μηδενικούς δασμούς και χωρίς ποσοστώσεις Ενωση. ισύύύύ του μηχανισμού αυτού, οια τελευταία ρά το 2012, να λήξει τα τέλη του ετέέέη του έτους. «Είναι σημαντικό να το δασμολογικό της σύστημα, ώστε να γίνει με τις ρήτρες της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής» σημειώνει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Στο πλαίσιο αυτό νέες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναληφθούν στον τομέα των αγροτικών και μεταποιητικών προϊόντων που εισάγονται από την υποσαχάρια Αφρική στην ΕΕ. Ηδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κομισιόν έχει επί τάπητος το θέμα και Παρίσι ελπίζει σε μια Συμβουλίου το εξάμηνο που θα ασκεί την προεδρία στην ΕΕ. Τέλος, Βρυξέλλες και Παρίσι ευνοούν και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τις χώρες -μέλη σε διμερές επίπεδο, όπως αυτή της διάσκεψης Βερολίνου – για την αναθέρμανση των σχέσεων των δύο πλευρών – ο γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ προσκάλεσε την περασμένη εβδομάδα το βασιλιά του Μαρόκου να επισκεφθεί Γερμανία.

: ot.gr

Godard Fabien

"Twitter Practitioner. Alcohol Nerd. Music Enthusiast. Travel Expert. Troublemaker. Certified Creator."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *