πρόταση – αντίδοτο στις υψηλές τιμές της ενέργειας

Του Χάρη φλουδόπουλου

Ένα μείγμα μέτρων και παρεμβάσεων με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση για τους καταναλωτές, παρουσίασε χθες στο Écofin ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Bruno Le Maire.

Η πρόταση που στηρίζεται επίσης από την, την Ισπανία και την Τσεχία, περιλαμβάνει μέτρα άμεσης εφαρμογής καθώς με στόχο των υψηλών τιμών ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές.

Πιο αναλυτικά, οα σσμβές προτάσεις προτάσεις περιλαμβάνονται σε non papier παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Ecofin, οέουν

Πρώτον, προτείνεται η δημιουργία ενός αυτόματου σταθεροποιητικού μηχανισμού που θα μεταφέρει τα κέρδη παραγωγών ενέργειας από τις υψηλές τιμές της ενέργειας στους καταναλωτές. Η Γαλλία θεωρεί ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να τα κόστη των ηλεκτρικών λογαριασμών τις αυξήσεις στα κόστη των, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από πυρηνικούς σταθμούς και ΑΠΕ.

Δεύτερον η Γαλλία προτείνει την αξιοποίηση των μακροπρόθεσμων συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και επιχειρήσεων ως πρόσθετο εργαλείο για την παροχή ορατότητας σχετικά με τις τιμές

Τρίτον ζητείται να δοθεί η δυνατότητα στα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε συμβόλαια που παρέχουν σταθερότητα και προβλεψιμότητα στις τιμές αλλά και καλύτερη πληροφόρηση για τους κινδύνους που υπάρχουν για τα τιμολόγια που είναι συνδεδεμένα με τη αγορά spot

Τέταρτον, το έγγραφο καλεί την ΕΕ να διερευνήσει τις ευελιξίες που θα μπορούσε να παρέχει στα κράτη μέλη ώστε να συμβάλει στη των τιμών λιανικής, να περιορίσει τη μεταβλητότητα στους καταναλωτές και να παράσχει σωστά κίνητρα για την απανθρακοποίηση της οικονομίας

Επίσης η Γαλλία αναφέρεται στην ανάγκη καλύτερου συντονισμού των εθνικών ρυθμιστικών για για την τήρηση αποθεμάτων αερίου με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αγοράς αερίου

στο έγγραφο μακροπρόθεσμα η ΕΕ πρέπει να επιδιώξει την ενεργειακή μέσω επενδύσεων σε όλες δεν εκπέμπουν άνθρακα, περιλαμβανομένης και της πυρηνικής ώστε την εξάρτηση από που εξάγουν αέριο.

Θέλουμε να προστατέψουμε τους καταναλωτές απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους που για πολλά νοικοκυριά είναι αβάσταχτη, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γάλλος υπουργός κατά την άφιξή του στο Eurogroupe.

Ταττχρσέααααέέέσσσσσσσσσσσεθθεθθθθεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεθθεεεεεεεεθεεεεεθθεεθθεθεεεεεεθθθθθεε

Godard Fabien

"Praticien de Twitter. Nerd de l'alcool. Passionné de musique. Expert en voyages. Troublemaker. Créateur certifié."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.