Στφυυοπαραγογοί νν τοκμτζουν τεχνολογενννψνννν μξξύύύύν σε γαλία και γορτογαλία

αγρότες επιτραπέζιου σταφυλιού Συνεταιρισμού Πήγασος με έδρα το Κιάτο συμμετέχουν σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής καινοτόμων πρακτικών στον τομέα της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, ενώ αποτελούν μέρος του ελληνικού δικτύου επιδεικτικών αγροκτημάτων που δημιουργήθηκε το 2020.

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου IPMWorks, το οποίο έχει ως αντικείμενο υιοθέτηση σε ένα ευρύ δίκτυο αγροτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο όχι μόνο θα συνεχίσει την εξέλιξη και την εφαρμογή της , αλλά θα συμβάλει επίδειξη της σημασίας της και σε άλλους αγρότες .

συγκεκριμένα, ολοκληρωμένη φυτοπροστασία είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση ζιζανίων, παρασίτων και ασθενειών, που βασίζεται σε και (πρόβλεψη, χρήση ανθεκτικών ποικιλιών, μη χημικό έλεγχο, επιλογή καλύτερων τεχνικών για βέλτιστη χρήση σκευασμάτων).

Η εφαρμογή της σε επίπεδο αγρού είναι ένας τρόπος για τη μείωση της ανάγκης χρήσης χημικών-επιβλαβών ζιζανιοκτόνων και, συνεπώς, συμβάλλει στη μικρότερη εναπόθεσή τους στο περιβάλλον και στην έκθεση των ανθρώπων σε αυτά », αναφέρει στην«ΥΧ»η Καλλιόπη Κουνάνη, ερευνήτρια στο ερρρροήήααή στααποοοήααήήή παοπποοπααμιο αθηνώνιο αθηνών ,ήεεεεει στο ερωπαϊκό έργο ipmworks.

τεχνολογιών από τον Μάιο

Σε λίγγςς μήνες, τον μάιο του 2022, θα ξεκινήσει ηφαααοώήήήή κοοοηώέήέζέζ ιααοοοηοώέήέζ ιααοοοηοέέέέζέζέζέζέζ οοοέζέέέζιου σταφυέζπέζιου. εξηγεί η Κουνάνη, οποία είναι και συντονίστρια της ομάδας παραγωγών, «θα εφαρμόσουμε καινοτόμες μεθόδους ψεκασμού θα εφαρμόζουν μεταβλητής δόσης σκευασμάτων.

ατού, οαραγωγοί θα μπορούν να έέουν πιο αποτελεσματικές με δραματικά μικρότερο κόστος. Η επιλογή των τεχνολογιών και των καινοτομιών που θα χρησιμοποιηθούν αφορά τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών δράσης των επιδεικτικών αγροκτημάτων ».

σε Γαλλία και Πορτογαλία

τη διάρκεια διοργανώνονται επιδείξεις στο αγροκτημάτων, σκοπό και την προώθηση καινοτόμων, των οποίων διδαχθούν, ίσως διαφορετικές από που ήδη εφαρμόζουν.

Σε αυτές συμμετέχουν και οι Έλληνες αγρότες, καθώς όπως επισημαίνει η κα Κουνάνη, «τον Μάιο του 2023, όταν και θα έχουν εδραιωθεί οι ελληνικές επιδείξεις τεχνολογιών , παραγωγοί από άλλους αγρούς θα επισκεφτούν τον δικό μας , με σκοπό την επίδειξη εφαρμογών Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας προβλέπονται για το ελληνικό σταφύλι στην περιοχή Κορινθίας.

Αντίστοιχα, θα μαζί με επτά παραγωγούς αγροτεμάχια σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία και η, ώστε να διδαχθούμε τρόπους φυτοπροστασίας λειτουργούν σε αυτές τις χώρες ».

Διάδοση της γνώσης

Ως απώτερος σκοπός του έργου για τη μεταφορά όλης της γνώσης , των πρακτικών των τεχνολογιών που θα συγκεντρωθούν είναι η δημιουργία βιβλιοθήκης που θα δίνει τη σε αγρότες , συμβούλους και ερευνητές σε όλη την να αναζητούν, να μοιράζονται και συζητούν πληροφορίες σχετικά την Φυτοπροστασία.

πληροφορίες θα αφορούν εκπαιδευτικά και αποτελέσματα από δοκιμών. Επιπλέον, θα περιέέέονται βίντεο με αγροτών και διάφορων επίδειξφφώοφννν,, ,ώώώώώώξδδδ, ,δδδδδδδδδτττικό

επιλογή των επτά παραγωγών

εξηγεί η, επιλογή των επτά παραγωγών από τον Συνεταιρισμό Πήγασος έγινε, καθώς «ο Πήγασος είναι από τους πιο οργανωμένους συνεταιρισμούς εξαγωγής», ενώ έχει και μεγάλη εμπειρία εφαρμογή και στη χρήση τεχνολογιών στην καλλιέργεια.

συγκεκριμένα, είε αναφέέρει στην «υχ» οοδωρής κοκιούσης, αντιπρόεδρος τροδιασος αγρδήήεεεήοαήής, «η τεχνολογία για για την προστασία της μας. να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, δεν βασιζόμαστε στη βιβλιογραφία που υπάρχει, αλλά χρησιμοποιούμε την ευφυή γεωργία, που είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για την καλλιέργεια ».

Madeline Favre

"Maven du bacon indépendant. Étudiant. Fan extrême de la culture pop. Joueur amateur. Organisateur. Praticien de Twitter."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.