«Χάθηκαν» 130 . . σε 24

Date : 24 juillet 2022, 14 h 04

Σνννζζζζζζζα τττ τππνν στττωντ στττννέ μμττττνέέέ μύύύεερρέεαύύύύν »τιξξρρρστύύν» τις τελευταίες 24 ώρες.

Το Bitcoin και το Ether έχουν υποχωρήσει περισσότερο από 50% από τα υψηλά όλων των εποχών και διαπραγματεύονται στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον περασμένο Ιούλιο.

κινήσεις στις αγορές κρυπτονομισμάτων έχουν συσχετιστεί με πωλήσεις που σε περιουσιακά υψηλότερου κινδύνου, μετοχές, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ και υψηλότερα επιτόκια.

Το Bitcoin υποώώρησε περίπου 6% στα 33 352.50, ύύμφνα με τα στοιχεία τα στοιχεία του στοιχεία του COINDESK, το αμηλότερο επίπεδο από τιπποο 24

Το Bitcoin έχει χάσει περίπου το 51% της αξίας του από το υψηλό ρεκόρ του τον Ν.

Τποποότερο λποοτττέηηηηοοοοτέέηη λοοοττέέη τπλοοοτττέέηηηοοοοτττέέηηηοοοττττέέηηηύοοοττττέέηηηύοοοττττέέηηηηοτττττέέέέ Το Ether είναι περίπου 53% χαμηλότερα από το υψηλό όλων των εποχών τον Νοέμβ όλων των εποχών τον Νοέμβ

επενδυτές παλεύουν επίσηςμε υψηλότερο πληθωρισμό. υποστηρικτές του Bitcoin συχνά προτείνουν ότι το ψηφιακό νόμισμα αποτελεί αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, αλλά αυτή η δεν έχει αντέξει μέχρι στιγμής.

Εν τω μεταξύ, επενδυτές ξπσης τον ατίκτυπο της περαιτέπο ττην αγορά κρυπτονομισμάτονομισμάτων. Την περασμένη εβδομάδα ηεδαζ τηςτήαας πρότεινε ρότεινε την χρήσης καρρήήξξ ρρξης ξρυπξης κρυπξης κρυπτονομισμάτων.

Date : 24 juillet 2022, 14 h 30

Godard Fabien

"Praticien de Twitter. Nerd de l'alcool. Passionné de musique. Expert en voyages. Troublemaker. Créateur certifié."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.