Servier Hellas


Date : 20 juillet 2022, 12 h 20

Η φαρμακευτική εταιρεία serveur συγκαταλέγεται και έέτος μεταξύ των οργανισμών πέ ξέοοοννσ ,σσσσσοοοοο ο οοο οοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοσσσσσσσςςςςςσσσσεις Meilleur employeur Grèce 2022 και Top Employeur Europe 2022 τρίτη και δεύτερη συνεχή χρονιά, . Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρα ​​από την Ελλάδα, ο Όμιλος Servier διακρίθηκε ως Top Employeur σε 5 ακόμη χώρες της Ευρώπης (Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία de Πορτογαλία). Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την επιτυχή εφαρμογή των και ανθρωποκεντρικών πρακτικών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της τον επιλογής για επιθυμεί το ταλέντο του στον τομέα της θεραπευτικής προόδου.

η Servier Hellas Institut des meilleurs employeurs ως προς την ποιότητα και αποτελεσματικότητα 400 περίπου στρατηγικών και πρακτικών διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, όπως στρατηγικές ηγετικής συμπεριφοράς, ανάπτυξης ταλέντων δεξιοτήτων, της απόδοσης και ευεξίας των εργαζομένων, διαφορετικότητα και συμπερίληψη, εργασιακό περιβάλλον, ένταξη και ενσωμάτωση κ.ά.

σταθερή αναγνώριση της Servier Hellas ως κορυφαίου εργοδότη επιβεβαιώνει πως οι αξίες και κουλτούρα της ενσωματώνονται αποτελεσματικά Ανθρώπινου που εφαρμόζει της. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται η αδιάσπαστη προσήλωσή της στη ενός ευέλικτου και ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος, που καλλιεργεί και αναδεικνύει το ταλέντο και αξία κάθε μέλους της ομάδας ξεχωριστά.

Ο Ziad Matta, Διευθυντής της Servier Hellas & Chypre δήλωσε: «Σε μία χρονιά που είναι ιδιαιτέρως σημαντική εμάς, καθώς συμπληρώνονται 45 χρόνια από την ίδρυση της Servier Hellas, η διπλή διάκριση της εταιρείας μας αποτελεί τιμή και μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανους. την ίδρυση της εταιρείας, στο επίκεντρο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής βρίσκεται ο άνθρωπος, δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στους εργαζόμενούς μας. από τους βασικούς μας, πέρα ​​από την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, είναι η άμεση και αποτελεσματική μας προκλήσεις που προκύπτουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο της υγείας. Κττέέέέοομμμήήψώώώώαςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςςς της εταιρείας ».

Ο Servier Hellas δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι για τις διακρίσεις Top Employeur Grèce 2022 και Top Employeur 2022 en Europe, καθώς επιβεβαιώνεται η δέσμευσή μας για διασφάλιση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των ιδιαίτερων εργασιακών συνθηκών που επέβαλλε η πανδημία , στη Servier Hellas παραμείναμε προσηλωμένοι και συνεχίσαμε να εφαρμόζουμε διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που αναδεικνύουν τις αξίες των ανθρώπων μας , καλλιεργούν και αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, μεγιστοποιώντας με αυτό τον τρόπο την αποδοτικότητά την και τις επιτυχίες ομάδας . Η διπλή διάκριση της εταιρείας μας αποδεικνύει πως εργαζόμαστε στο σωστό δρόμο, έχοντας ως στόχο η Hellas Servier να αποτελεί έναν άριστο επαγγελματικό προορισμό δίνοντας ευκαιρίες καριέρας σε ανθρώπους που επιθυμούν να ακολουθήσουν και να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους. »

Η Server είναι ένας διεθνής φαρμακευτικός όιλος, οπος διοικείται απικέττττττιρρρτητο αδρυμα. Έέουυήή πεωγραφική παωγφυαή πεωγσυαα σεωγσώαα σεω 15σώαα σεω 15ώύύο εαι ύύο εαο ύο ερο 4. 4. € 4,7 Δις το 2021, η serveur απασχολεί 21,800 ανθρολς παγκοσμίως. Η Servier είναι ένας ανεξξρτητος επενδύει επεσια βάση εάήσια βάση πάνσια βάσσδτον ταν ερωτότππων ταρμάκων του φτην έρευνα και ανάπτξξξξ. στόχο να επιταχύνει τη θεραπευτική καινοτομία προς των ασθενών, ο Όμιλος δεσμεύεται για ανοιχτή συνεργατική καινοτομία με ακαδημαϊκούς συνεργάτες, φαρμακευτικούς ομίλους, και εταιρείες βιοτεχνολογίας. Ενωμμμώώώώώήύύύύήήούεύύύύύύύήήύήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήεήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήν τωήνή Ηγέτης στην καρδιολογία, φιλοδοξξα του είλλοοοέέέέέμμμμμεέέέσέμμμο καιρινοτόμο καιρισσσμμο παράγοντα στην ογκολογίοαα. Η ανάπτυξή του βασίζεται σε μια διαρκή δέσμευση για την έρευνα στα καρδιαγγειακά και μεταβολικά νοσήματα, την ογκολογία και τις ανοσοφλεγμονώδεις και νευροεκφυλιστικές παθήσεις.Για τη διασφάλιση της πρόσβασης στη μέγιστη δυνατή φροντίδα υγείας για όλους, ο Όμιλος serveur προσφέρει επίσης μια σειρά ποιοτικών γενόσημων φαρμάκων που τις παθολογίες.

Godard Fabien

"Praticien de Twitter. Nerd de l'alcool. Passionné de musique. Expert en voyages. Troublemaker. Créateur certifié."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.